Banquet Hall

  • BANQUET HALL-01 Capacity Aprox 250-300 Person

Image Gallery

Members Birthdays

AGARWAL DR. B. M. - 9214697718
AJMERA SANJAY - 9929603226
BAJAJ ELECTRICALS LTD. - PRTEEK SHARMA - 9352255544
BHARGAVA ASHISH - 9829050926
CHOUDHARY SHRI PAL - 9829067890
DEWAN PIYUSH - 9680454122
GUPTA SANJEEV - 9829200888
JAIN PRAKASH CHAND - 9829013821
SHAH PRADEEP KUMAR - 9314507656
SINGH VIJAY - 9828157512
SWAMI INDER KUMAR - 9820054608

Contact Us

Address: Mahaveer Marg, C-Scheme, Jaipur - 3020001 (Raj.) Telephone: 0141-2372321,2372322,
2372351,2372366,2372400
FAX: 0141-4004988 E-mail: jaiclub@hotmail.com