Jai Club Live April 2014

Image Gallery

Members Birthdays

BAID HARSH VARDHAN - 9983323737
CHABLANI DR.PRAKASH - 9829016777
CHOUDHARI JITENDRA - 9829769984
CHOUDHARY KARAN SINGH - 9829012116
JITENDER CHOUDHARI - 9829769984
KOTHARI SANJAY - 9314510258
PARNAMI DINESH - 9352213457
PHOPHALIYA SANJAY - 9829017577
PUNJABI BHAGWAN - 9829160695
SARAF CARPETS & TEXTILES PVT. LTD.-AGARWAL NAVRATA - 9829057571
SINGHVI RAJNEESH - 9829042833

Contact Us

Address: Mahaveer Marg, C-Scheme, Jaipur - 3020001 (Raj.) Telephone: 0141-2372321,2372322,
2372351,2372366,2372400
FAX: 0141-4004988 E-mail: jaiclub@hotmail.com