Executive

President
Name: Shri Ramsharan Gupta
Mob: 9829010730
Email: ---
Address: ---
Vice President
Name: Dr. G. L. Sharma
Mob: 9829011567
Email: ---
Address: ---
Hony. Secretary
Name: Shri Manoj Dasot
Mob: 9414057470
Email: ---
Address: ---
Jt. Secretary (Admn.)
Name: Shri Rajeev Nagori
Mob: 9828014013
Email: ---
Address: ---
Jt. Secretary (Sports)
Name: Shri Sanjay Ajmera
Mob: 9929603226
Email: ---
Address: ---
Treasurer
Name: CA Anil Kumar Sharma
Mob: 9829052838
Email: ---
Address: ---
Executive Members
Name: Shri Robin Kala
Mob: 9829088852
Email: ---
Address: ---
Executive Members
Name: Shri Vikas Jain
Mob: 9828071111
Email: ---
Address: ---
Executive Members
Name: Shri Pushpendra Singh Rathore
Mob: 9829010031
Email: ---
Address: ---
Executive Members
Name: Shri Sanjeev Jain
Mob: 8890110999
Email: ---
Address: ---
Executive Members
Name: Shri Siddhartha Sharma
Mob: 9828022003
Email: ---
Address: ---
Executive Members
Name: Shri Anshul Jain
Mob: 9829255592
Email: ---
Address: ---
Executive Members
Name: Shri Pankaj Bhala
Mob: ---
Email: ---
Address: ---
Executive Members
Name: Shri Dhiraj Vijayvergia
Mob: 9928221100
Email: ---
Address: ---
Ex-Officio
Name: Dr. Hari Om Bomb
Mob: 9460653880
Email: ---
Address: ---

Image Gallery

Members Birthdays

BAGARIA DR. H. - 9829055440
CHADHA VIKAS - 9829255612
GOLDENUNES CONSTRUCTION PVT.LTD TANEJA DR. CHANDR - 9828604029
JAIPUR SPINNING MILL - MISHRA R. C. - 9829186336
K.K.AUTOFIN PVT. LTD. - MITTAL GYAN PRAKASH - 5118481
SHARMA RAVI - 9828553391
SINGHEE ASHOK RAJ - 9414078452
TIWARI DR PUSHKAR - 9829050930

Contact Us

Address: Mahaveer Marg, C-Scheme, Jaipur - 3020001 (Raj.) Telephone: 0141-2372321,2372322
9829123333
FAX: 0141-4004988 E-mail: jaiclub@hotmail.com